Your search results

Taisyklės

Draudžiama talpinti skelbimus apie žmonių vidaus organus, kraujo, spermos donorystę, vaistus, maisto papildus, transporto priemonių dokumentus ir techninius pasus, naftos produktus, kai kurias chemines medžiagas, pvz., gyvsidabrį, narkotines medžiagas, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, kaljanus, elektronines cigaretes bei jų priedus ir reikmenis, ginklus be leidimų (ribotos civilinės atsakomybės), politinio, religinio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, skatinančio smurtą, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą pobūdžio skelbimus.

vienasauto.lt projekto dalyviams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. vienasauto.lt projekto dalyvis privalo pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas suteikti ir realiai teikiamas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, kainą. Taip pat skelbime turi būti pateikta teisinga kontaktinė informacija: kontaktinis telefonas, elektroninis paštas ar kt.

Draudžiama fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.: ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu.

vienasauto.lt projekto dalyviams draudžiama talpinti kitų internetinių skelbimų svetainių reklama svetainėje vienasauto.lt. Skelbimai trinami be išankstinio perspėjimo, pinigai, jei buvo užsakyta kokia nors reklama, negrąžinami.

  • Atkurti slaptažodį

Palyginimų sąrašas

Call Now Button

Facebook